perjantai 26. huhtikuuta 2013

Lapset somistavat - Barnen dekorerar

Kun on kouluikäisiä lapsia on totuttava siihen että kotiin ilmaantuu aina välillä uusia somistuksia yllätyksenä ja pyytämättä.

När man har barn i skolåldern får man vara beredd på att det alltid ibland uppenbarar sig nya dekorationer hemma som man inte haft en aning om.


Esimerkiksi jääkaappimagneetit voivat yhtäkkiä olla puhekuplan muodossa (koska l-kirjaimet nukkuvat, luonnollisesti).

Exempelvis kan kylskåpsmagneterna plötsligt ha fått formen av en pratbubbla (eftersom bokstäverna L sover, naturligtvis).


Tai sitten ovista voi kasvaa dinosauruksia ja legoukkoja.

Eller så kan det växa dinosaurier och legogubbar på dörrarna.




Tai sitten oviin voi ilmaantua erilaisia kieltotauluja: ylemmässä nuoremman innovatiivinen Häivy!-kyltti ja alinna isoveljen askeettinen mutta selkeä Pikkuveljeltä pääsy kielletty -sanoma.

Eller så kan det komma olika slags förbud upp på dörrarna: den övre är den yngres innotiva Försvinn!-skylt och den nedre storebrors asketiska men tydliga Portförbud för lillebror-meddelande.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi!
Tack för din kommentar!