sunnuntai 15. tammikuuta 2012

Mietteitä muuttamisesta - Tankar om flyttning

Muuttaminen ja remontointi tarkoittavat useimmiten kaaosta, niin myös meillä vähän aikaa sitten.

Flyttning och renovering innebär oftast kaos, så också hos oss för ett tag sen.


Positiivisempaakin näkökulmaa on onneksi. Sisustuslehti Dekon uusimmassa numerossa on muuttamista pohtiva pääkirjoitus. Päätoimittaja Ulla Koskinen kirjoittaa miten muuttaminen on oikea hetki tehdä inventaario siitä mikä on toiminut ja mikä ei vanhassa kodissa, sekä mikä loistava tilaisuus muutto on turhan tavaran karsimiseen. Nykyisen asuntomme pahimmat puutteet (lastenhuoneen säilytystilan puute ja kypyhuoneen epäkäytännöllisyys) korjataan uudessa asunnossa, jonne ei muuteta yhtään turhaa tai epämieluisaa kalustetta. Koskinen neuvoo hankkimaan ainoastaan sellaisia kalusteita joiden haluaa seuraavan mukana vuosikymmenestä toiseen, mikä on hyvä tavoite. "Muutto uuteen paikkaan on aina mahdollisuus", hän kirjoittaa, "mahdollisuus puhdistaa pöytä ja kartoittaa oleellinen". Lopuksi Dekossa kehotetaan luomaan kodista tila jossa itse viihtyy, olemaan rohkea ja välittämättä muiden mielipiteistä. Tätä olen pyrkinyt pitämään ohjenuorana sisustuksessa jo nykyisessä kodissamme, enkä halua uuteenkaan valkoisia seiniä.

Som tur finns det också positivare vinkling. Ledaren i det nyaste numret av inredningstidningen Deko handlar om flyttning. Chefredaktör Ulla Koskinen skriver hur flyttning är rätt tidpunkt att inventera vad som fungerat och vad som inte i det gamla hemmet, och vilket ypperligt tillfälle det är att rensa onödiga saker. De värsta bristerna i vårt nuvarande hem (för lite förvaringsutrymme i barnkammaren och opraktiskt badrum) ska fixas i den nya bostaden, dit vi inte tar med onödiga eller otrevliga möbler. Koskinen råder att skaffa endast sådana möbler som man vill ha ännu efter decennier, vilket är ett bra mål. Att flytta är alltid en möjlighet, skriver hon, en möjlighet att börja om pånytt och kartlägga vad som är väsentligt. Till sist uppmanar Deko att skapa hemmet till en plats där man själv trivs, att vara modig och strunta i andras åsikter. Det har jag försökt ha som ledtråd redan i vårt nuvarande hem, och vill inte ha vita väggar i vår nya lägenhet heller.


Ja tänään meillä oli aivan eri näköistä kuin yllä, kun olin siivonnut ja jynssännyt koko asunnon ensiesittelyä varten.

Och idag såg det alldeles annorlunda ut hos oss än ovan, när jag hade städat och bonat hela lägenheten inför den första visningen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi!
Tack för din kommentar!